Collegio dei Revisori

  • Rag. Patrizia  ABOZZI - Presidente
  • Dott. Alessandro ANGOTZI - Effettivo
  • Dott.ssa Giuseppina SANNA - Effettivo
  • Dott. Antonio CASIDDU - Supplente